TUR

Erasmus Rome

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?​

2011’den bu yana Infol, Roma’daki Hareketlilik Programlarının koordinasyonunda uzmanlaşmıştır ve “Leonardo da Vinci” programı ve tüm Avrupa ülkelerinden profesyonelleri, öğretmenleri ve öğrencileri içeren yeni “Erasmus+ Programı Anahtar Eylem 1” kapsamında birçok Projeyi başarıyla planlamıştır.

Infol, Erasmus Plus Programı kapsamında 2500’den fazla okul, üniversite, özel ve kamu kurumu ile iletişim halindedir.

Avrupa ağımız her geçen gün büyüyor. (Ortakların listesini kontrol edin)

Çeşitli mesleki alanlarda faaliyet gösteren ve büyüyen ev sahibi ortaklar ağı sayesinde Infol, Erasmus+ VET hareketliliği çerçevesinde Roma’ya gelen öğrencilere işbaşı eğitimi, staj ve mesleki eğitim sunabilmektedir.

AKTİVİTELER

Infol, Roma’da Avrupa mesleki gelişim faaliyetlerini üstlenmek için fırsatlar planlıyor, şunları içeriyor:

  • Yapılandırılmış kurslar veya eğitim;
  • Öğretme ödevleri;
  • İş gölgeleme veya gözlemler;
  • Okullar veya diğer kuruluşlar arasında işbirliği;
  • Ortak çıkar konularında işbirliği yapmak için uluslararası stratejik ortaklıklar kurmak;
  • Okullar arası işbirliği (eTwinning);
  • Öğretmenler, Avrupa’daki meslektaşlarıyla ağ kurabilir ve ortak sınıf projeleri yürütebilir, öğrenme kaynaklarına erişebilir ve mesleki gelişim fırsatlarında yer alabilir;
  • Çalıştaylar ve stajlar.