ERASMUS ATİNA

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?​

Yunanistan‘da eğitim ve öğretimdeki personel için hizmet içi eğitim kurslarımıza katılın.

Info’nun merkezi Atina’nın merkezinde, Tzortz Caddesi 6‘da bulunmaktadır. “Infol Eğitim Ağı”nın aktif bir parçası olan profesyonellerimiz ve uzmanlarımız tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri sayesinde çeşitli öğretmen eğitimi kursları sunan bir öğretmen eğitim merkezidir.

Eğitim kurslarımız okul, üniversite ve yetişkin eğitimi personelinin hem öğretim hem de öğretim dışı personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Veritabanımız, yeni teknolojiler, dahil etme ve özel ihtiyaçlar, kültürlerarası öğrenme, yenilikçi öğretim yöntemleri ve yumuşak ve zor beceriler hakkında farklı kurslar içerir. Metodolojimiz deneyimsel eğitime, işbirlikçi öğrenmeye, en iyi uygulamaların değişimine, vaka çalışmalarına ve yerel okullara yapılan ziyaretlere dayanmaktadır.

Tüm kurslarımız, eğitim ve öğretim personeli için Erasmus+ programı KA1 hareketlilik projeleri tarafından tamamen finanse edilebilir.

AKTİVİTELER

Infol, Roma’da Avrupa mesleki gelişim faaliyetlerini üstlenmek için fırsatlar planlıyor, şunları içeriyor:

  • Yapılandırılmış kurslar veya eğitim;
  • Öğretme ödevleri;
  • İş gölgeleme veya gözlemler.
  • Okullar veya diğer kuruluşlar arasındaki işbirliği:
  • Ortak çıkar konularında işbirliği yapmak için uluslararası stratejik ortaklıklar kurun;
  • Okullar arası işbirliği (eTwinning);
  • Öğretmenler, Avrupa’daki meslektaşlarıyla ağ kurabilir ve ortak sınıf projeleri yürütebilir, öğrenme kaynaklarına erişebilir ve mesleki gelişim fırsatlarında yer alabilir;
  • Çalıştaylar ve stajlar.