ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Coaching for teaching

DESCRIPTION Coaching is an important professional learning strategy that supports professional growth.Coaching has been around a while at the leadership level, but it has taken

Read More »