ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

The Montessori Method

DESCRIPTION Montessori, a teaching style developed by the Italian physician and teacher Dr. Maria Montessori, offers a very different experience for both the student and

Read More »